Skick

Lê Công Lịch

Đại học Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội

Social

facebook
Facebook
@Skick1234
instagram
Instagram
@sk1ck
github
GitHub
@skick1234
steam
Steam
id/_Skick_

Phone

phone
0846070901
Vinaphone

Banking

vpbank
Skick (77707092001)
VPBank
vpbank
0846070901
MBBank
viettelpay
0846070901
Viettel Pay